Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 27 december 2013

Het Beersels gemeenbestuur mist de deadline voor het indienen van de meerjarenplanning 2014-2019. Voor de omringende gemeenten bleek dat nochtans geen probleem. De N-VA hekelt het ‘klungelbeleid’. De partij is vooral boos omdat het gemeentebestuur blijkbaar wél de tijd vond om opnieuw 28 tarief- en …

Op 19 december 2013

  Gemeentelijke profielschetsen uitgebreid met nieuwe cijfers …

Op de website www.lokalestatistieken.be vinden lokale mandatarissen sinds 2010 uitgebreide cijfergegevens over hun gemeente. De website is een initiatief van Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Binnenlands Bestuur. Interessant zijn vooral de gemeentelijke profielschetsen, een bundeling …

Op 9 december 2013

BEERSEL - Een goed jaar geleden liet de kerkraad van de Sint-Jozefsparochie in Lot aan het gemeentebestuur weten dat ze de intentie had de Sint-Jozefskerk definitief te sluiten. Op 1 november vierde Lot nog Allerheiligen in zijn kerk en nadien sloten ook de deuren voor huwelijken, dopen en …

Een en ander was uiteraard een gevolg van te weinig gelovigen bij gewone misvieringen. Er werd dan overgeschakeld op een regime van slechts één viering per maand. Ook werd het steeds moeilijker om voorgangers te vinden en geraakte de parochieploeg zelf uitgedund. Vorig jaar nog stelde de gemeente …

Op 5 december 2013

De Beerselse verenigingen moeten vijf­ tien procent meer betalen om materieel of zalen van de gemeente te gebruiken. Voor sommige verenigin­gen die krap bij kas zitten, komt dit hard aan …

Bekijk hier artikel in groot formaat …

Op 3 december 2013

BEERSEL - De dagorde van de openbare vergadering van de jongste gemeenteraad van Beersel kende niet minder dan 49 agendapunten, waarvan meer dan de helft gingen over aanpassingen van tarief- en subsidiereglementen en de toekenning van allerhande toelagen …

Op 3 december 2013

Op zaterdag 30 november en zondag 1 december was er naar jaarlijkse gewoonte het eetfestijn van N-VA Beersel op een nieuwe locatie "De moriaan" te Alsemberg. Met een overvolle zaal kunnen we ook dit jaar spreken van een succeseditie. Iedereen bedankt voor het komen en tot volgend jaar …