Mist blijft hangen rond kerk van Lot

Op 9 december 2013

Een en ander was uiteraard een gevolg van te weinig gelovigen bij gewone misvieringen. Er werd dan overgeschakeld op een regime van slechts één viering per maand. Ook werd het steeds moeilijker om voorgangers te vinden en geraakte de parochieploeg zelf uitgedund. Vorig jaar nog stelde de gemeente de parochie voor om de vroegere trouwzaal in het oud-gemeentehuis als gebedsruimte als alternatief in gebruik te nemen. De kerkraad zag echter op tegen de verhuizing die dit met zich meebrengt en verkoos liever te stoppen. De kerk werd ook al ontwijd.

 

En wat nu met de kerk van Lot? Op de gemeenteraad stelde raadslid Bruno Lerminiaux (N-VA) hier over een vraag. Hij stelde dat een dorp zonder kerk, zonder dorpsgezicht, geen ziel meer heeft en vervolgde: “Dit gemeentebestuur gaat nu toch ook dat erfgoed, na onder meer het Herman Teirlinck-huis niet laten verloederen en te gelde maken?! “ Uit het antwoord van burgemeester Hugo Vandaele(CD&V) bleek dat ‘alle opties open blijven’.

 

Waren de meningen eerder verdeeld in Lot groeit nu toch de onrust bij de bevolking over het toekomstige lot van de voormalige parochiekerk. Het verenigingsleven, de parochiegemeenschap, de drijvende krachten van het dorp blijken plots te beseffen dat met het verdwijnen van de kerk ook een stuk van hun ziel wordt weggesneden.

 

Bevoegd schepen(patrimonium), Veerle Leroy(sp.a-Groen): “ De kerk is eigendom van de gemeente en de bijhorende gronden zijn eigendom van respectievelijk de Kerkfabriek en Parochiale Werken vzw. Met deze gaan wij zo vlug mogelijk rond de tafel zitten. Ook vroegen we aan de Grontmij al om een omgevingsanalyse te maken. Wij stelden ook al drie studiebureaus aan om een RUP(Ruimtelijke Uitvoerings Plan) op te maken, waar ook het plein bij betrokken wordt. Er is immers een bestemmingswijziging nodig van het terrein en de omgeving”.

 

Veerle Leroy beklemtoont ook nog dat zij als schepen van patrimonium heel wat uit het verleden heeft geërfd dat niet in regel is met de Europese normen en waar nog veel werk voor nodig is en uiteraard nog meer geld en ‘daar nu nog deze kerk bovenop’ ….. “Alle opties blijven inderdaad open. Maar de gemeente wenst de kerk niet te behouden, al behoort een erfpacht of recht van opstal ook nog tot de mogelijkheden. Er kwamen al vragen voor een hotel en Beschutte werkplaats, maar er is nog niets beslist. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is