Vlaams karakter

De nota Vlaams Beleid van het gemeentebestuur bevatte prima intenties. Alleen is er soms een verschil tussen woord en daad…

N-VA wil extra aandacht voor wonen in eigen streek, Nederlands op school, bij de winkel in de buurt en in de sportclub. Alleen met een kordate en rechtlijnige houding kunnen we het Vlaams karakter vrijwaren.

Onze kinderen moeten kunnen blijven wonen in een Vlaamse en groene gemeente. Geen sprake dus van gekke plannen die van onze gemeente een Brusselse wijk maken. Zeker deelgemeenten en wijken waar dit extra onder druk komt te staan, zoals in Lot, verdienen extra aandacht.

Nieuws over dit onderwerp

‘Wonen In Eigen Streek’ nieuw leven inblazen

In de honderd gemeenten met de duurste vastgoedprijzen of het hoogste percentage inwijkelingen moet 20 tot 40 procent van de grote woonprojecten voorbehouden worden voor de eigen inwoners en hun …