Lokaal werk

SPEERPUNTEN N-VA BEERSEL   

 


Beter Beersel


Beersel is in meerdere opzichten een ‘rijke’ gemeente. Alleen is het bestuur niet van het zelfde niveau. De afgelopen jaren stapelden de vergissingen en blunders zich op: zowel onwettige als onzinnige nieuwe belastingen, de afbraak van het Herman Teirlinckhuis die vervolgens dankzij N-VA werd ingetrokken, de invoering van onwettige verkeersborden, de totale uitverkoop van ons gemeentelijk patrimonium zonder overleg met de verenigingen die de gebouwen gebruikten…. De lijst is pijnlijk lang. 
De N-VA wil Beersel beter besturen. Met stijl. We denken dat we daarvoor de kwaliteit in huis hebben, met een minister maar evengoed met uitstekende ervaren en gedreven gemeenteraadsleden en nieuwe jonge kandidaten.
We willen een bestuur dat écht luistert naar de Beerselaars en ervoor zorgt dat we ons opnieuw thuis voelen in onze gemeente.


Beersel is vol


De Beerselse bevolking is de afgelopen jaren fel gegroeid. Met meer dan 25.000 inwoners zijn we een middelgrote gemeente geworden. Beersel heeft nu al 63% meer bebouwde oppervlakte dan het Vlaamse gemiddelde en scoort veel slechter dan vergelijkbare gemeenten in de Vlaamse Rand. Resultaat: minder groen, meer beton, meer verkeer, meer vervreemding…
Voor de N-VA is het meer dan genoeg. Trop is te veel. De ongebreidelde groei van inwoners en bebouwing moet stoppen. We moeten de open ruimte die er nog is zoveel mogelijk beschermen zodat Beersel Vlaams en landelijk blijft.
Geen uitverkoop en verkaveling van gemeentelijke eigendommen meer. Geen grootschalige woonprojecten meer. Enkel nog bebouwing in al bestaande woongebieden. We willen voor Beersel in alle opzichten meer dorp, minder stad. 

Vlaams & Verenigd


Alle inwoners van Beersel, of ze nu Nederlandstalig dan wel Franstalig zijn, prijzen zich gelukkig dat we wonen in een Vlaamse en groene gemeente en toch vlakbij Brussel. Willen we dat zo houden en Brussel dus laten waar het ligt, dan moeten we met z'n allen maximaal inzetten op het behoud van ons groen en Vlaams karakter. 
De Beerselaars moeten zich thuis voelen in hun gemeente. Daarom willen we van alle nieuwkomers respect vragen voor het Vlaamse karakter van Beersel en dat afdwingen waar nodig. Verbondenheid via het verenigingsleven zorgt ervoor dat de Vlaamse identiteit van onze gemeente bewaard en versterkt wordt.
Concreet betekent dat dus bijvoorbeeld dat we eisen dat in onze scholen enkel Nederlands wordt gesproken. Daarnaast zorgen we voor een brede, correcte ondersteuning van onze verenigingen, zónder favoritisme. Zo willen we bvb. dat alle erkende verenigingen gratis gebruik kunnen maken van het gemeentelijk materiaal. 


Veilig


Beerselaars moeten zich opnieuw veilig kunnen voelen in hun gemeente, en dit zowel thuis als op straat en in het verkeer.

Vlot


Het verkeer in onze gemeente moet vlotter én veiliger kunnen verlopen. We willen maximaal inzetten op het aanleggen, herstellen en onderhouden van voet- en fietspaden en trage wegen.

Ondernemend & toeristisch


Beersel moet opnieuw de gemeente worden waar het goed  is om te ondernemen en een zaak op te starten. We verbinden ons ertoe de pestbelasting op economische bedrijvigheid af te schaffen en eindelijk een ondernemingsloket op te richten voor onze lokale ondernemers.
Beersel heeft zowel natuurpracht als prachtig erfgoed. Het gemeentebestuur laat tal van toeristische kansen liggen.  Ze moet niet zélf het warm water uitvinden maar in eerste instantie gewoon de belangrijkste spelers samenbrengen en hun plannen actief ondersteunen. Diverse geuzemakers hebben bijvoorbeeld mooie plannen voor veel meer toerisme naar Beersel maar ze worden amper gesteund. 

Verzorgend


N-VA Beersel wil van Beersel een warme plek maken waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking – zich thuis kunnen voelen.