Lokaal werk

 

Na vele jaren dezelfde meerderheid en decennialange CVP-dominantie, kan Beersel wel eens wat verandering gebruiken. En er valt wel wat te veranderen in Beersel. Dat bleek overduidelijk uit onze bevraging van de Beerselse bevolking.

Ben Weyts en volledige N-VA ploeg willen daar wat aan doen. Zij willen in Beersel een frisse wind laten waaien. Iemand moet in het gemeentehuis het stof eens afdoen…

Een finaal programma volgt nog. De N-VA geeft echter alvast enkele speerpunten mee:

Vlaams

De nota Vlaams Beleid van het gemeentebestuur bevatte prima intenties. Alleen is er soms een verschil tussen woord en daad…

N-VA wil extra aandacht voor wonen in eigen streek, Nederlands op school, bij de winkel in de buurt en in de sportclub. Alleen met een kordate en rechtlijnige houding kunnen we het Vlaams karakter vrijwaren.

Onze kinderen moeten kunnen blijven wonen in een Vlaamse en groene gemeente. Geen sprake dus van gekke plannen die van onze gemeente een Brusselse wijk maken. Zeker deelgemeenten en wijken waar dit extra onder druk komt te staan, zoals in Lot, verdienen extra aandacht.

Verbondenheid

Vervreemding is een probleem. Velen (her)kennen hun straat of hun wijk niet meer. De gemeente moet maximaal het gemeenschapsgevoel versterken. Bvb. met een aanspreek- en ondersteuningspunt voor verenigingen op het gemeentehuis. Maar ook door alle Beerselaars zo veel mogelijk samen te brengen. Waarom is de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie enkel voor een aantal VIP’s? Waarom niet álle Beerselaars uitnodigen op een nieuwjaarsdrink in het kasteel van Beersel met kriek en geuze en andere streekproducten? 

Elke wijk moet zijn eigen straatbarbecue of buurtdrink hebben. Waar die niet bestaat, neemt de gemeente zélf initiatief.

Laat ons sámen uitdagingen aangaan. Bvb. Beersel bloemengemeente: iedereen wordt aangemoedigd om huisgevels en bermen te ‘bebloemen’. Elke jaar lanceren we zulk project op basis van suggesties van de inwoners.

Veiligheid

Onveiligheid en overlast verdienen een kordate aanpak. N-VA wil camerabewaking op plaatsen met overlast. In vergelijkbare gemeenten is het aantal diefstallen hierdoor spectaculair gedaald. Camera’s die nummerplaten automatisch controleren, zorgen voor een spectaculaire verhoging van de pakkans. In gemeenten waar ze vandaag bestaan, werden veel meer inbrekers gevat, gestolen voertuigen enz.. Waarom ook niet aan onze op- en afritten aan de autostrade? Want net door die autostrade zijn onze winkels en woningen een makkelijker doelwit van misdrijven.

Vlot en veilig verkeer

Investeren in veilige fiets- en voetpaden is broodnodig. Waar geen ruimte is voor fietspaden worden fietsafbeeldingen op de grond geschilderd. Ze maken automobilisten bewust van fietsers en zetten aan tot snelheidsmatiging.

Verkeersdrempels moeten voertuigen doen vertragen, niet ze beschadigen! De veel te hoge verkeersdrempels worden vervangen door veilige exemplaren. 

 

We geven voorrang aan kindlinten: belangrijke plaatsen in de gemeente (scholen, sportpleinen…) worden met elkaar verbonden door een lint van veilige fietspaden.

 

Bij wegenwerken moet meer aandacht naar verkeersdoorstroming. Maximaal op één rijhelft werken zodat minstens in één rijrichting verkeer doorkan. Ook al verhoogt dat de kostprijs. De prijs van verkeersmiserie is dikwijls veel hoger. 

Inwoners en handelaars worden gebrieft over de werken o.a. via www.beersel.be. Een eenvormige omleidingsaanduiding voor winkels vermijdt het woud van pijlen in duizend vormen en kleuren.

Voor alle Beerselaars

Inspraak is niet alleen een zaak van adviesraden. De mensen moeten rechtstreeks worden betrokken vóór plannen en beslissingen. Als er bvb. een groot rusthuis wordt ingepland in Alsemberg, dan moeten de bewoners eerst geconsulteerd worden, niet ná alles al in kannen en kruiken is.

De Rondenboskrant moet veel begrijpelijker. Liever een vaste verschijningsdatum, vaste rubrieken en een activiteitenkalender van onze verenigingen.

Mensen met late werkuren mogen we niet in de kou laten staan. Daarom willen we één dag per week het gemeentelijk loket openhouden tot 20u..

Uit onze bevraging bleken enkele weerkerende klachten over het “regelen” van dossiers. Iedereen heeft er alle baat bij dat zulke geruchten voor eens en altijd opgehelderd worden. Voor N-VA moet een open en onafhankelijke audit klaarheid brengen zodat indianenverhalen definitief ontkracht kunnen worden.