N-VA: Verheugd over beslissing Teirlinck-huis

Op 14 januari 2014

De N-VA van Beersel is zeer verheugd dat minister van Erfgoed Bourgeois het Herman Teirlinck-huis wil beschermen. “Als de burgemeester van Beersel en zijn schepencollege niet opkomen voor het erfgoed van hun eigen gemeente, dan mogen we ons gelukkig prijzen dat ten minste de Vlaamse regering dat nog doet” reageert fractieleider Ben Weyts.

Binnen en buiten Beersel werd massaal geprotesteerd tegen de plotse gedwongen sluiting van het Herman Teirlinckhuis. “De beslissing van minister Bourgeois om het Teirlinck-huis te beschermen, biedt het gemeentebestuur de gelegenheid om terug te komen om hun onbesuisde en onverstandige beslissing” zeggen  Weyts en Beersels gemeenteraadslid Kristien Vanhaverbeke .

Zij wijzen er op dat door de beslissing van Bourgeois eigenlijk uitvoering wordt gegeven aan het bestuursakkoord van de burgemeester en zijn schepencollege. Daarin staat immers te lezen: “We bouwen verder aan het behoud, beheer, ontsluiting  en promotie van ons erfgoed en onze monumenten. Onze musea spelen hierin een belangrijke beleid”. 

“Vreemd dus” aldus Vanhaverbeke “dat men enkele maanden later de onmiddellijke sluiting van één van de twee Beerselse musea communiceerde. Zonder enig debat in de gemeenteraad of enige raadpleging van de Beerselaars. Een spijtige vergissing”.

Weyts en Vanhaverbeke zijn nu echter heel tevreden: “Spijtig dat  het zover moet komen maar gelukkig biedt de Vlaamse regering de kans om de onverstandige beslissingen van de burgemeester van Beersel recht te zetten. Hopelijk erkent het gemeentebestuur nu de fouten en kunnen we voort met ons eigen patrimonium. En hopelijk gaat het gemeentebestuur nu eens eindelijk wat meer nadenken en overleggen met de Beerselaars in plaats van in het wilde weg te belasten en te besparen”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is