Mobiliteit

Investeren in veilige fiets- en voetpaden is broodnodig. Waar geen ruimte is voor fietspaden worden fietsafbeeldingen op de grond geschilderd. Ze maken automobilisten bewust van fietsers en zetten aan tot snelheidsmatiging.

Verkeersdrempels moeten voertuigen doen vertragen, niet ze beschadigen! De veel te hoge verkeersdrempels worden vervangen door veilige exemplaren. 

 

We geven voorrang aan kindlinten: belangrijke plaatsen in de gemeente (scholen, sportpleinen…) worden met elkaar verbonden door een lint van veilige fietspaden.

 

Bij wegenwerken moet meer aandacht naar verkeersdoorstroming. Maximaal op één rijhelft werken zodat minstens in één rijrichting verkeer doorkan. Ook al verhoogt dat de kostprijs. De prijs van verkeersmiserie is dikwijls veel hoger. 

Inwoners en handelaars worden gebrieft over de werken o.a. via www.beersel.be. Een eenvormige omleidingsaanduiding voor winkels vermijdt het woud van pijlen in duizend vormen en kleuren.

Nieuws over dit onderwerp

Nieuw Vlaams geld voor mobiliteit in Beersel

De Vlaamse Regering heeft de investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer opgetrokken tot recordhoogte en dat zal ook voelbaar zijn in Beersel. De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer …

Geluidsschermen langs de Ring worden vernieuwd

BEERSEL - In 2019 of 2020(nog geen detailplanning beschikbaar) vervangt Wegen en Verkeer de geluidsschermen langs de Ring rond Brussel in Beersel. Het agentschap zal ook schermen plaatsen in …