Marina Teunisse

Wat wil u verwezenlijkt zien in Beersel?

Bejaardenzorg, dat de zorg ook moet worden toegespitst naar dementie toe. Ook meer mobiliteit voor onze ouderen in onze gemeente

Uitbreiding kinderopvang en betaalbaar wonen voor onze jonge mensen die in Beersel willen wonen. Dat onze kinderen gelijke kansen krijgen in het onderwijs.