Ben Weyts

Licentiaat in de politieke wetenschappen (UGent), optie politieke wetenschappen (1998)

Professioneel curriculum:

-          stafmedewerker Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (‘98-’99)

-          directeur Vormingscentrum Lodewijk Dosfel  (’99)

-          universitair medewerker VU-fractie Kamer van Volksvertegenwoordigers (‘99-’00)

-          partijwoordvoerder VU (‘00-’01)

-          partijwoordvoerder N-VA (’01-’04) en hoofd politiek secretariaat N-VA (‘02-’04)

-          woordvoerder en adjunct-kabinetschef van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme (’04-‘05)

-          kabinetschef en woordvoerder van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme (’05-‘08)

-          Volksvertegenwoordiger (’09- 14)

-          Ondervoorzitter van de kamer Volksvertegenwoordigers , Ondervoorzitter N-VA (’11- 14)

-          Minister van Mobiliteit, Openbare werken, Toerisme, Vlaamse rand en Dierenwelzijn.(''14 - )