Milieu

Een gezond leefmilieu is essentieel. We blijven inzetten op een betere luchtkwaliteit met minder vervuilende stoffen. Toegankelijke bossen en andere natuur zijn nodig voor rust en recreatie, als habitat voor fauna en flora, en voor het opnemen van vervuilende stoffen als CO2 en fijn stof.

Beersel heeft te lijden onder de bouwwoede van Brussel. Het bewaren van de open ruimte en verkavelingsdruk moet ook gestopt worden. Hou Beersel Vlaams en Groen!

De gemeente en burgers moeten zich samen inzetten voor het klimaat. Particulieren moedigen we via subsidies of fiscale voordelen aan om zelf te investeren in energiebesparingen. 
Vanuit het principe dat de vervuiler betaalt, stimuleren we de Beerselaar om duurzaam om te springen met water en andere grondstoffen. Het verschuiven van belastingen van arbeid naar verbruik en vervuiling draagt daar aan bij.

Door recyclage en hergebruik vermindert de afhankelijkheid van steeds duurder wordende grondstoffen.

 

Nieuws over dit onderwerp

“Voetwegen afschaffen? Stel ze weer open!”

Joris Van den Cruijce en Willem Vandenbussche, respectievelijk provincieraadslid en Beersels gemeenteraadslid voor N-VA, hebben gisteren geprotesteerd tegen de afschaffing van drie voetwegen tussen …