Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 25 april 2013

BEERSEL - Na het behandelen van het laatste agendapunt van de jongste gemeenteraad, maar voor de vragenronde, kwam 1ste schepen en schepen bevoegd voor financiën, Eddy Deknopper(CD&V) met een mededeling op de proppen: Beersel zit in slechte papieren …

Op 1 januari 2014 gaat de gemeente een structureel financieel evenwicht moeten kunnen aantonen aan de Vlaamse overheid en volgens zeggen van de Beerselse schepen van financiën kampt de gemeente met een tekort. Het huidige bestuur is hier over bezorgd en wil dan ook maatregelen nemen en het …

Op 28 maart 2013

  Op de gemeenteraad van 27 maart werd het amendement van gemeenteraadslid Kristien Vanhaverbeke goedgekeurd. Het betreft een aanpassing op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad …

De meerderheidspartijen waren verrast door het voorstel van het kersverse gemeenteraadslid en lieten daarop de gemeenteraad 15 minuten schorsen. Het betreft een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Hierin verplichten we de politieke fracties ertoe met een …

Op 18 maart 2013

Nieuwe voorzitter wordt Lottenaar Erik Winnelinckx en ondervoorzitter Tom Feys die in Dworp woont. Het secretariaat zal voortaan verzorgd worden door Veerle Hylebos uit Alsemberg en penningmeester Hilde Dehollogne die in Dworp woont. Maken verder nog deel uit van het bestuur: Alain Demartin, Bart …

Op 18 maart 2013

BEERSEL - In de Oude Pruim in Beersel organiseerde N-VA Beersel een bestuursverkiezing voor een nieuw bestuur, aan de slag voor een periode van drie jaar. Statutair mocht Yves De Smet geen mandaat van voorzitter meer aanvaarden …

Deze bestuursverkiezingen zorgden alvast voor heel wat vernieuwing, mede ook door het feit dat sinds de jongste gemeenteraadsverkiezingen er bestuursleden werden verkozen als gemeenteraadslid. Trouwens de mandatarissen van gemeenteraad(8) en OCMW(3) blijven ambtshalve deel uitmaken van het …

Op 14 maart 2013

CD&V, SP.a, Open VLD en Groen vinden het prima dat Beersel deel uitmaakt van de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap. Het N-VA-voorstel om niet deel te nemen aan deze constructie werd door hen weggestemd, in samenwerking met de Franstalige fractie Union Beersel. Diezelfde partijen stemden samen ook …

Op 14 maart 2013

 CD&V, SP.a, Open VLD en Groen vinden het prima dat Beersel deel uitmaakt van de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap. Het N-VA-voorstel om niet deel te nemen aan deze constructie werd door hen weggestemd, in samenwerking met de Franstalige fractie Union Beersel. Diezelfde partijen stemden samen …