Amendement N-VA goedgekeurd in de gemeenteraad

Op 28 maart 2013

De meerderheidspartijen waren verrast door het voorstel van het kersverse gemeenteraadslid en lieten daarop de gemeenteraad 15 minuten schorsen. Het betreft een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Hierin verplichten we de politieke fracties ertoe met een meerderheid van de leden aanwezig te zijn op commissievergaderingen. Iets wat voor ons een evidentie lijkt.

Uiteindelijk zag de meerderheid zich genoodzaakt het constructieve voorstel goed te keuren.

Zie onderstaande amendement:

 

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

 

AMENDEMENT NR 1

Op art. 36:

 

Volgende zin schrappen :

 

“De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden”. 

Motivatie:

Op de gemeenteraad van 30 januari werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad reeds goedgekeurd. (Wij hebben toen tegen gestemd)

Wij menen dat de gemeenteraadscommissie die nu opgericht werd, heel belangrijk werk kan leveren en ten volle zijn bevoegheden moet kunnen uitvoeren.

Wij denken dan ook dat dergelijke commissie enkel kan werken indien minstens voldaan wordt aan het Quorum zoals gesteld onder artikel 13 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, nl. dat de meerderheid van de commissieleden aanwezig is.

Wij stellen daarom voor om de zin “de commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden” te schrappen en te vervangen door “ de commissie kan enkele beraadslagen of beslissen als als de meerderheid van de commisieleden aanwezig is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is