Islamitisch Centrum Lot kwam ter sprake op gemeenteraad

Op 30 juni 2016

Tijdens de traditionele vragenronde aan het einde van de gemeenteraad richtte gemeenteraadslid Bruno Lerminiaux(N-VA) een vraag naar het schepencollege in verband met het Islamitische centrum in de Stationsstraat te Lot. Gaat het hier om een moskee of een cultureel centrum….. Dit centrum, met vooraan een polyvalente zaal en achteraan een grote gebedsruimte,  kwam onlangs nog in het nieuws omdat de oprichter van het centrum Adnan Uahabi niet alleen de sloten veranderde, maar ook het gebouw te koop stelde. Volgens hem was het oorspronkelijk de bedoeling dat 25% van de activiteiten hier van religieuze aard zouden zijn en 75% van culturele en sociale aard( o.m. lessen Nederlands en Arabisch voor de jeugd), de andere leden van de vzw opteerden volgens hem voor 100% religieus aspect. Gemeenteraadslid Bruno Lerminiaux vroeg op de gemeenteraad of het hier nu gaat over een cultureel centrum of moskee, of er een imam bij betrokken is en de gemeente hier wel een oogje in het zeil houdt en controleert wat hier allemaal gebeurt en gezegd wordt. In zijn antwoord bestempelde burgemeester Hugo Vandaele(CD&V) dat dit een interne zaak is van de vzw en een private instelling.  Ook gaf hij mee er al enkele lezingen bijgewoond te hebben en “dat hij nooit wat negatiefs hoorde over of van Beersel “. Volgens de burgemeester is het zeker geen erkende moskee –wel een gebedshuis waar men “op zijn gemak” zijn godsdienst kan beoefenen- en komt er geen (betaalde) imam aan te pas. Bruno Lerminiaux vraagt zich nu af wat het verschil is tussen een gebedshuis en een moskee, erkend of niet erkend?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is