Wijziging Huishoudelijk Reglement Speelpleinwerking goedgekeurd

Op 26 februari 2015

De twee amendementen die werden ingediend betroffen artikel 1.6 ‘Taal’ en 4.6 ‘Verboden te roken’. In het reglement wordt in het eerste geval vermeld: ‘De animatoren praten Nederlands met uw kind’ en raadslid Elsie De Greef zag dit graag gewijzigd in: ‘De omgangstaal is Nederlands’, de monitoren praten onderling, met de kinderen en met de ouders Nederlands’. Met haar tweede amendement wilde zij het artikel ‘Het is verboden te roken op en rond het speelplein: in de gebouwen, op de speelplaatsen, sportterreinen en in andere open ruimten’ gewijzigd zien in ‘Het is verboden te roken en alcohol te gebruiken op en rond het speelplein: in de gebouwen, op de speelplaatsen, sportterreinen en in andere open ruimten’.

Na het neerleggen van deze amendementen schorste burgemeester Hugo Vandaele(CD&V) de zitting om ze met zijn meerderheid onder de loupe te nemen. Na afloop van deze schorsing bleek dat het eerste amendement werd verworpen ‘omdat het de vrijheid van betrokkenen zou beknotten’, het tweede amendement werd wel weerhouden. Uiteindelijk werd het agendapunt goedgekeurd door de meerderheid en UB, N-VA en Open Beersel onthielden zich.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is