Vlaamse subsidies voor eerste fase sanering Catala

Op 23 maart 2012

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters keurde de subsidie goed voor de eerste fase van de afbraakwerken op de site van de vroegere papierfabriek “Catala” in Huizingen.  Het gaat om een bedrag van 271.196 euro. Hierdoor kunnen de werken starten. De eerste fase omvat het verwijderen van asbest, het slopen van een deel van de gebouwen en het opbreken van verhardingen. De papierfabriek Catala staat al jaren leeg en is helemaal verkommerd. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) kocht de site en wil er een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen.

 

In totaal zal minister Muyters, als alles goed gaat, maarliefst 1,6 miljoen euro uittrekken voor de sites van Catala in Lot en Huizingen.

De Vlaamse subsidies kaderen in de strijd tegen leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. De Vlaamse overheid zal 90% van de kosten van de sanering van de Catala-papierfabriek in de Demeurslaan subsidiëren, wat neerkomt op een bedrag van 949.942 euro. Er komt een nieuwe bedrijvenzone mét behoud van de meest karakteristieke elementen van de gebouwen en opnieuw te gebruiken onderdelen van de voormalige fabriek.

Met een tweede ministerieel besluit kende de Vlaamse overheid ook een subsidie van 702.247 euro toe aan de gedeeltelijke afbraak van de vroegere wolfabriek in de Denysstraat in het centrum van Lot. De herbestemming omvat de realisatie van 76 woongelegenheden met behoud van de historisch waardevolle industriële gebouwen en de fabrieksschouw.

 

Beide subsidiedossiers kaderen in de bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. “Het is een uitstekende zaak dat minister Muyters meehelpt om verwaarloosde bedrijfsgebouwen terug in te zetten voor zowel economische activiteit in onze regio als voor betaalbare woningen voor mensen uit de streek” zegt Beersels N-VA-parlementslid Ben Weyts, “In plaats van nog verder te verkommeren, krijgen de gebouwen nieuw leven ten dienste van onze bedrijven én onze inwoners.”

 

De subsidiëring vormt voor de N-VA meteen ook een gelegenheid om de POM op te roepen om een nieuwe naam te verzinnen voor de Catala-site in Huizingen. Met de “Manchester-site’ wordt enkel verwezen naar de bouwstijl van een van de gevels; “Vel voeling hebben de mensen uit de gemeente niet met zulke naam” stelt Weyts.

 

De Beerselse N-VA hoopt tot slot dat het toekomstige bijkomende verkeer in Huizingen in goede banen zal worden geleid. “Ook daarvoor zou het net goed zijn dat het vrachtverkeer de bedrijventerreinen in Lot en Huizingen kan bereiken via het Total-benzinestation aan de snelweg in Ruisbroek” zegt Weyts. De partij hoopt dat minister Crevits de nodige initiatieven neemt en middelen uittrekt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is