Verhaaltjes over de “ moskee” van Lot

Op 17 september 2012

De N-VA stond en staat kritisch ten aanzien van de komst van een gebedshuis in Lot. Wij zijn ongerust. Vooral willen we verhinderen dat dit gebedshuis een vreemd eiland zou vormen midden onze gemeente en migranten zou aantrekken van Brussel en elders.

Probleem: wettelijk kan je iemand die zijn eigen huis omvormt tot een katholiek, joods of islamitisch gebedshuis, weinig in de weg leggen. Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet om een moskee; er komt dus geen minaret, geen imam enz..

Maar je kan niet verhinderen dat mensen gezamenlijk hun godsdienst beleven in een gebedshuis. Petities, manifestaties en heel hard roepen… dat verandert daar allemaal niet veel aan. Net zo min als de Beerselaars bang maken met halve waarheden en hele leugens of de initiatiefnemers voorstellen als potentiële terroristen.

Hoe hebben wij dit dan aangepakt? We hebben de initiatiefnemers zelf gecontacteerd en zonder omwegen onze bezwaren en bezorgdheden voorgelegd. En enkele duidelijke voorwaarden voor een goede samenwerking op tafel gelegd.

Ten eerste ligt het voor de hand dat enkel het Nederlands wordt gebruikt in de communicatie met de Beerselse bevolking en dus ook aan de buitenzijde van het gebouw. De initiatiefnemers hebben de anderstalige webstek van het net gehaald.

Van overlast kan geen sprake zijn en - vermits het over een zuiver lokaal initiatief gaat van en voor Beerselaars - evenmin van een aanzuigeffect van migranten uit Brussel en elders.

Als men echt een open centrum voor ogen heeft, van en voor de Beerselaars, dan dient de wil tot integratie in onze gemeenschap in alle aspecten aan bod te komen.

Onder die voorwaarden willen dit project een eerlijke kans geven. Worden de afspraken niet opgevolgd of wordt het gebedshuis een bron van overlast, dan zullen we de eersten zijn om te zorgen voor een kordaat optreden.

Aan de initiatiefnemers om de ongerustheid van vele Beerselaars weg te nemen. Wij kijken met open vizier, maar ook kritisch toe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is