Steeds meer anderstalige kinderen in basisscholen Vlaamse rand

Op 29 september 2006

Aantal Vlaamse kinderen daalt

In de basisscholen van de 19 gemeenten uit de Vlaamse rand (de gemeenten die grenzen aan het Brussels gewest of aan een faciliteitengemeente) is het aantal anderstalige leerlingen in 2006 opgelopen tot 31% of bijna 10.000 leerlingen. Opvallend is dat het totaal aantal leerlingen in de basisscholen wel stijgt, maar dat dit volledig te wijten is aan de toename van het aantal anderstalige kinderen. Het aantal Vlaamse kinderen daalt. Dat zegt Ben Weyts, voorlaatste kandidaat op Beerselse CD&V/N-VA-lijst maar ook kabinetschef van Vlaams minister Geert Bourgeois. Weyts verkreeg de cijfers van onderwijsminister Frank Vandenbroucke. De N-VA’er wil bijkomende maatregelen om te verhinderen dat, door de toevloed van steeds meer anderstalige kinderen, het onderwijsniveau voor álle kinderen zakt.

De cijfers die Ben Weyts voorlegt schetsen per basisschool van de Vlaamse rand een gedetailleerd beeld van het aantal leerlingen, het aantal anderstalige leerlingen en de evolutie van 2005 naar 2006. In de 113 Nederlandstalige basisscholen in de Vlaamse rand lopen er momenteel iets meer dan 31.000 kinderen school. 9.788 daarvan hebben een andere thuistaal dan het Nederlands. In vergelijking met 2005 is dat een stijging met 438 of 1,1 %. De cijfers lopen echter sterk uiteen per school.

In de basisscholen in de zes faciliteitengemeenten (Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Kraainem) steeg het aantal anderstalige leerlingen op een jaar van 42 naar 50 %. In enkele van die basisscholen is er al een overgrote meerderheid anderstaligen zoals bijvoorbeeld in Drogenbos (70 %) en Wemmel (82 %).

In de andere basisscholen van de Vlaamse rand zijn er grote verschillen. Maar ook hier is er dikwijls een meerderheid anderstalige leerlingen. Enkele uitschieters: de basisschool van het Gemeenschapsonderwijs in Vilvoorde (86 %), de vrije kleuterschool van Zellik (80 %), de gemeentelijke lagere school in Zellik (72 %), de basisschool van het Gemeenschapsonderwijs in Sint-Pieters-Leeuw (71 %), de Vrije Basisschool in Vilvoorde (66 %), de gemeentelijke basisschool in Sint-Stevens-Woluwe (59 %) en de gemeentelijke basisschool in Diegem (58 %). Tussen 2005 en 2006 zagen heel wat scholen hun aantal anderstalige toenemen met meer dan 10%.

"We weten natuurlijk allemaal dat onze lagere scholen een hoog aantal leerlingen hebben die van huize uit niet-Nederlandstalig zijn. Maar de cijfers beginnen toch erg hoog op te lopen, terwijl het aantal Nederlandstalige kinderen afneemt. Een duidelijk bewijs van de verfransing " zegt Ben Weyts. "In mijn eigen gemeente Beersel neemt het aantal anderstaligen snel toe, van 24 % in 2005 naar 27 % dit jaar. Als deze stijging zich doorzet, komen we ook in Beersel snel aan een meerderheid van anderstalige kinderen. We moeten echt vermijden dat, door de toevloed van steeds meer anderstalige kinderen, het onderwijsniveau voor álle kinderen zakt. Het is een goede zaak dat minister Vandenbroucke bijkomende lestijden heeft toegekend in de Vlaamse rand, om anderstalige kinderen bij te scholen. Maar zowel op Vlaams als op lokaal niveau kunnen we nog veel doen” vult de Beerselaar aan.

Concreet stelt hij voor dat kinderen die niet genoeg Nederlands kennen, verplicht een voorbereidend taalbadjaar volgen. “Zodat ze meekunnen met hun klasgenootjes in plaats van jaar na jaar verder achterop te geraken” legt Weyts uit. Daarnaast wil hij dat de ouders van anderstalige ouders bij de inschrijving van hun kind zich ertoe verbinden om zelf Nederlands te leren en te spreken en hun kinderen ook buiten de schooluren onder te dompelen in een Nederlandstalige omgeving. In de scholen kunnen avondcursussen Nederlands worden georganiseerd voor de ouders, met opvang voor de kinderen. “De keuze voor Nederlandstalig onderwijs mag niet zomaar een vrijblijvende keuze voor de studiecarrière van de kinderen zijn, maar wel

een bewuste keuze om als gezin te integreren in onze Vlaamse gemeenschap” zegt de kabinetschef. Tot slot wil hij ook dat op de speelplaats én op oudercontactavonden alleen Nederlands wordt gesproken.

Wil u weten hoe het staat in uw eigen gemeente of de school van uw kind, dan kan u het overzicht bemachtigen via ben.weyts [at] vlaanderen.be">ben.weyts [at] vlaanderen.be

Om een volledig overzicht te krijgen van de gehele Vlaamse rand dienen de cijfers van de zes faciliteitengemeenten en de ‘brede’ Vlaamse rand samengeteld te worden. Dit levert volgend cijferplaatje:

(lln. tnn = leerlingen met als thuistaal niet het Nederlands)

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is