• Header N-VA Beersel
  • Header N-VA Beersel
  • Header N-VA Beersel
  • Header N-VA Beersel
  • Header N-VA Beersel
N-VA Beersel

U bent hier

Rondvraag neemt meer tijd in beslag dan agenda gemeenteraad

Op 24 oktober 2013

FRACTIELEIDER CD&V VINDT HET ALLEMAAL TE LANG DUREN

N-VA fractieleider Ben Weyts stelde enkele vragen over het Herman Teirlinckhuis, de eventuele samenwerking met het Felix Deboeckmuseum in buurgemeente Drogenbos en de verkoop door de gemeente. Burgemeester Hugo Vandaele(CD&V) antwoordde dat de gemeente de rekening had gemaakt om het structureel evenwicht door de hogere overheid opgelegd, te bereiken. “En het werd aangekocht met het geld van de gemeenschap en dit geld moet ook terug komen’. Schepen van cultuur Eddy Deknopper(CD&V) voegde er nog aan toe niet bereid te zijn ‘het domein zo maar weg te schenken’.

Uit het antwoord van de burgemeester op een vraag van raadslid Ben Weyts naar de stand van zaken inzake de politie –fusie kon opgemaakt worden dat het dossier in de goede richting gaat en dat de fusie politiediensten van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel er komt.

Vragen werden nog gesteld door N-VA raadsleden Bruno Lerminiaux(stand van zaken Ringweg Lot, afvalbeleid betreffende jeugdverenigingen, inschakeling evenementenhal bij speelpleinen), Eric Mosselmans(mobiliteit Ingendaellaan en concrete plannen gemeente, Winderickxplein en verbod rijden van bromfietsen op het plein, Houtweg die als enige weg voorrang heeft op de drukke Alsembergse- en Hallesestwg en inzake het Buurtinformatienetwerk) en Kristen Vanhaverbeke over het feit dat Sint-Viktor nu moet betalen voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal.

Uit de antwoorden van de burgemeester, betrokken schepenen en de politiecommissaris blijkt dat een en ander al werd aangepast, dat men met andere zaken ‘bezig is’ en dat de tariefreglementering vele jaren niet werd aangepast en dat de gratis politiek in Beersel niet(meer) bestaat.

Uiteraard nam het stellen van deze vragen en de gegeven antwoorden heel wat tijd in beslag. Raadslid Marc Desmedt(fractieleider CD&V) vond wel dat er ‘nuttige’ vragen bij waren en zeker mochten gesteld worden, maar andere, vond hij, waren beter op hun plaats in een gemeenteraadscommissie openbare werken of mobiliteit dan op een gemeenteraad. ‘De eerste gemeenteraadscommissie moet echter nog opgericht worden in Beersel, vandaar….. ‘ , liet een raadslid zich ontglippen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is