Resoluut Vlaams beleid in Beersel

Op 6 februari 2011

De N-VA van Beersel reageert tevreden op het actieplan ‘Lokaal beleid Vlaams karakter’ van het gemeentebestuur en de media-aandacht ervoor. Tal van maatregelen die de N-VA voorstelde, zitten er in vervat.

 

De N–VA maakt deel uit van de Beerselse meerderheid, samen met CD&V en SP.A-Groen! “Het stemt ons tevreden dat de gemeente kiest voor een resoluut Vlaams beleid. Onze voorstellen werden bijna allemaal opgepikt. Nog meer tevreden zijn we over de plots nationale media-aandacht voor het actieplan. Hopelijk volgen ook vele andere gemeenten uit de Vlaamse rand, voor zover ze dat nog niet deden” zeggen afdelingsvoorzitter Yves Desmet en Beersels parlementslid Ben Weyts. “Met dit plan voeren we een sterk sociaal en Vlaams beleid.  Enerzijds proberen we te verhinderen dat gezinnen en jongeren onze gemeente worden uitgejaagd door de hoge woonprijzen. Anderzijds willen we het authentieke Vlaamse karakter van onze gemeente behouden. En dat kan enkel met concrete maatregelen” besluiten Desmet en Weyts.

 

Enkele belangrijke maatregelen uit het actieplan:

 

  • Er komen straatnaamborden met een Vlaams logo.

 

  • Anderstalige boodschappen in het straatbeeld worden vermeden

 

  • Ouders die hun kinderen naar het lager onderwijs in Beersel sturen wordt gevraagd een engagementsverklaring te tekenen waarin zij het Nederlandstalige karakter van de school erkennen en zich ertoe verbinden dit te respecteren en te bevorderen (Voor velen is de keuze voor een Nederlandstalige school immers al te veel een keuze ten bate van de carrière van de kinderen, eerder dan een resolute keuze voor integratie in onze gemeenschap).

 

  • Gronden en woningen van gemeente, OCMW of kerkfabriek worden enkel - tegen democratische prijzen - verkocht volgens de normen van Vlabinvest (wat wil zeggen dat inwoners van de gemeente voorrang krijgen)

 

  • Notarissen en immo-kantoren die in Beersel actief zijn wordt gevraagd te koop of te huur aangeboden woningen en/of gronden enkel in het Nederlands te afficheren en enkel te promoten in Nederlandstalige en bij voorkeur lokale publicaties. Bereidwillige medewerking aan deze doelstelling kan rekenen op een goede samenwerking met het gemeentebestuur.

 

  • In de sociale huisvestingsmaatschappijen waar onze gemeente in vertegenwoordigd is, moet uitdrukkelijk worden toegezien dat kandidaat-huurders bereid zijn om Nederlands te leren. Anders kunnen ze geen woning toegewezen krijgen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is