N-VA: Vlareg beslist finaal over ringweg, N-VA roept op voor Total-piste

Op 19 oktober 2011

De geplande ringweg rond Lot komt er niet. De Vlaamse regering schaarde zich vandaag – en niet eerder dan vandaag – achter het voorstel van N-VA-minister Muyters om de ringweg te schrappen uit het ontwerpplan. Er komt ook meer groengebied in Lot. De Beerselse N-VA reageert verheugd. Tegelijk hoopt de partij dat nu ook minister Crevits (CD&V) iets doet voor Lot en de verbinding tussen de Ring en de industriezone via het benzinestation Total mogelijk maakt. 

Vandaag werd het voorstel van minister van Ruimtelijke ordening Muyters aanvaard door de Vlaame regering.  Concreet betekent dit dat de ringweg wordt geschrapt. Daarnaast worden ook enkele gebieden die voorzien waren voor bewoning, omgezet in natuurbestemming.

De parallelle weg achter de Zennestraat blijft voorlopig wel overeind voor het verkeer richting Colruyt. De N-VA hoopt echter dat de bedrijven in de Huysmanslaan alsnog rechtstreeks via de Ring kunnen bereikt worden door de weg achter het Total-tankstation in Ruisbroek. Daarvoor dient CD&V-minister Crevits echter in te stemmen met een nieuwe brug en moet zij de nodige middelen reserveren voor een vernieuwde weg. 

“Wij hopen dat CD&V-minister Crevits nu ook een duit in het zakje doet voor Lot, na de inspanningen van haar collega Muyters.” zegt Beersels N-VA-voorzitter Yves Desmet. “Vanuit Beersel zijn we minister Muyters erg dankbaar. Hij kreeg het dossier van de ringweg in zijn schoot geworpen door zijn voorganger maar slaagde er toch in om het voor Lot in de goede richting om te buigen” zegt voorzitter Yves Desmet. “Maar vanzelfsprekend bedanken we ook ons parlementslid Ben Weyts. Terwijl sommigen in Beersel hoog van de toren bliezen, heeft Ben achter de schermen permanent gelobbyd in politiek Brussel, het resultaat mag er zijn. Wij rekenen nu op de lokale CD&V om minister Crevits over de streep te trekken voor de Total-piste” besluit de Beerselse voorzitter.

Net zoals ondermeer de actiegroep “Geen Ringweg in Lot” en het gemeentebestuur, diende de Beerselse N-VA een uitvoerig bezwaarschrift in om de dorpskern van Lot, en in het bijzonder de stationsomgeving en groene gordel, te sparen van druk verkeer. Van dan af ging het lobbywerk zijn gang.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is