Meerderheid kent geen genade voor bijkomende agendapunten

Op 26 februari 2015

In een eerste bijkomend punt vroeg fractieleider Erik Mosselmans een aanpassing van het verkeersreglement in de Ingendaellaan. Hier vroeg hij tijdens de werken op de Steenweg naar Halle in de Ingendaellaan éénrichting in te voeren vanaf het kruispunt Kasteellaan-Ingendaellaan tot de Galgstraat. Als reactie diende de meerderheid CD&V, sp.a-Groen en Open Vld een amendement in waar in zij stelde de deugdelijkheid van het ingediende voorstel ‘eenrichtingsverkeer Ingendaellaan’ te onderzoeken. Ook gaven zij nog mee dat het onmogelijk is om op 48 uur tijd een degelijk onderbouwd advies in te winnen van de verkeersdienst van de politie. Na een door N-Va aangevraagd schorsing werd het voorstel van raadslid Eric Mosselmans verworpen.

Ook de andere bijkomende punten: voorstel van Bruno Lerminiaux voor de aanpassing tarief & huurreglement evenementenhal DOC met betrekking tot het gebruik van PLA bekers en van Willem Vandenbussche om de energie-efficiëntie van de gemeente te kunnen verbeteren, vonden geen genade in de ogen van de Beerselse bestuursmeerderheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is