Infoavond over overstroming 2010 in Lot met bekende wateringenieur

Op 21 maart 2012

N-VA-Beersel organiseert op 26 maart in Lot een infovergadering over de overstromingen in Lot. Ingenieur Fernando Pereira, hoofdonderzoeker van het Waterbouwkundig Laboratorium, licht de oorzaken van de watersnood toe.

 

Op 14 november 2010 werden honderden inwoners van Lot getroffen door de overstroming van het kanaal. Over de oorzaken deden/doen heel wat verhalen de ronde. Veel Lottenaren zijn bevreesd dat het kanaal op korte termijn opnieuw kan overstromen en denken er zelfs aan te verhuizen.

 

Op maandag 13 februari vond in Halle een eerste evaluatie plaats van de overstromingen in het bijzijn van tal van experts. “Ons lijkt het evenwel nuttig en nodig dat ook de Lottenaren zélf, de slachtoffers van de watersnood, correct geïnformeerd worden over wat er die dag allemaal is misgelopen. Wat waren de oorzaken, wat zijn de gevaren voor de toekomst, wat is de kans op herhaling…?” zegt N-VA-volksvertegenwoordiger Ben Weyts. “Wij vinden dat in de eerste plaats de Lottenaren zélf recht hebben op gepaste informatie én op oplossingen voor de toekomst”.

 

Daarom houdt de N-VA van Beersel op 26 maart om 20u in het Paviljoen, Sashoek 3  te Lot een infovergadering over de gebeurtenissen met studie-ingenieur Fernando Pereira, onderzoeker bij het Waterbouwkundig Laboratorium van Borgerhout (WBL). Pereira analyseerde de oorzaken uitvoerig en staat open voor alle vragen over oorzaken en de aanpak van de problemen. De inkom is gratis, iedereen is welkom.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is