Herman Teirlinckhuis wordt toch gesloten op 1 januari 2014

Op 13 september 2013

 

Vooraleer dit punt te bespreken en er over te stemmen, nam de raad eerst nog akte van verhindering om medische redenen van een gemeenteraadslid en legde het opvolgend raadslid de eed af. Hier werd de zieke Jean Debrael(CD&V) opgevolgd door partijgenoot Luc Vanluchene.

Vooraleer Ben Weyts, fractieleider N-VA, aan het woord te laten , schetste raadslid Kristien Vanhaverbeke van dezelfde partij de figuur van Teirlinck, zijn activiteiten, verdienste, de prijzen en onderscheidingen die hij behaalde, enz… Om te beginnen kondigde Ben Weyts aan dat de zitpenningen van zijn fractie en OpenBeersel naar de Herman Teirlinckstichting zouden gaan.

Hij betreurde de beslissing van het schepencollege, genomen zonder enig debat in de gemeenteraad, adviesraden of enige raadpleging van de Beerselaars. Vervolgens peilde hij naar de werkelijke aanleiding van de beslissing van het college en vond dat deze niet genoeg inspanningen geleverd hadden om het Herman Teirlinckhuis impulsen te geven. Hij verwees ook naar voormalig burgemeester Hugo Casaer die bij de viering van 30j Herman Teirlinckhuis dit een Beersels visitekaartje noemde tot ver over de grenzen.

Raadslid Barbara Danis(OpenBeersel) verbaasde er zich ook over dat het Herman Teirlinckhuis eerst als waardevol werd beschouwd om het nu te sluiten. Zij wees ook op het standpunt van enkele adviesraden en vroeg zich af welke financiële tegenslag Beersel te verwerken kreeg om de sluiting van het Teirlinckhuis te verantwoorden. ‘Wat dan met de Lambiek…’ Ook de Franstaligen van UB wezen de manier van werken van het schepencollege af.

Burgemeester Hugo Vandaele(CD&V) gaf dan het woord aan schepen Eddy Deknopper, met de bevoegdheid van financiën en cultuur. Hij verdedigde de beslissing door te stellen dat er op alle domeinen dient bespaard te worden en dat een keuze moet gemaakt worden. Ook zegde hij dat de gemeente zich engageert om de gedachtenis aan Teirlinck op de Uwenberg levendig te houden.. Hij noemde het ook geen optie het huis lang leeg te laten staan. Hij beloofde tenslotte dat de gemeente initiatieven zou nemen om tot een bevredigende oplossing te komen. Uiteindelijk stemde de CD&V, sp.a-Groen, Open Vld meerderheid voor de sluiting, N-VA, OpenBeersel en UB tegen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is