Gemeente wil bouwen in overstromingsgebied

Op 1 december 2014

Om de bouw van de twaalf woongelegenheden mogelijk te maken, moet de gemeente Beersel een aanpassing aan het ruimtelijk uitvoeringsplan goedkeuren. Dat gebeurde gisterenavond via de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) tot ongenoegen van de aanwezige NVA-fractie. "De gemeente gaat hiermee lijnrecht in tegen haar eigen beleidsplan om de wateroverlast die Beersel keer op keer treft als het fel regent een halt toe te roepen", zegt Willem Vandenbussche (N-VA). "Pal naast de Molenbeek plant men 2 woningen op de wettelijke minimumafstand van 5 meter. Dat is om problemen vragen. Aan de overkant van de straat ligt een tweede perceel dat volgens de plannen die op tafel liggen volledig volgebouwd zullen worden en waar 10 appartementen komen. Ook die zone ligt volgens de gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij in zwaar overstromingsgebied."

Procedures

Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V), die ook bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening, geeft toe dat er vlak naast de Molenbeek een overstromingsgebied ligt. "Die gronden zijn eigendom van Woonpunt Zennevallei", zegt Vandaele. "Hun architecten moeten maar onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om daar te bouwen en eventueel twee woningen recht te zetten. Het is nog niet gezegd dat die woningen er effectief komen want er moeten nog heel wat procedures doorlopen worden. Bovendien geloof ik niet dat die twee woningen een grote invloed zullen hebben op de kans op overstroming bij felle regen." Het tweede perceel zal volgens Vandaele niet snel met wateroverlast te kampen hebben. "Dat stuk grond ligt hoger en ik woon zelf jarenlang in Dworp", zegt hij. "Ik heb het daar nog nooit weten overstromen."

"Lachwekkend en onbegrijpelijk, deze houding van Vandaele", reageert NVA-er Vandenbussche. "De Vlaamse Milieumaatschappij spreekt over zwaar overstromingsgebied en toch wil men deze plannen niet opbergen. Zelfs tegen het advies van experts aan GECORO gaat men in. Vermoedelijk wil Vandaele geen gezichtsverlies lijden omdat de gronden door Woonpunt Zennevallei gekocht werden met goedkeuring van zijn voorganger met wie hij in het vorige gemeentebestuur zat. Maar het zijn de mensen die daar een woning zullen kopen, die later met de natte voeten zullen zitten. Het zijn ook de sociaal zwakkeren die een sociale woning kopen, waarom drijft men deze waanzin dan nog door?" De NVA-fractie beraadt zich over verdere stappen en zal bezwaar aantekenen. "Enkele buurtbewoners hebben al laten weten dat ze een buurtcomité uit de grond willen stampen tegen de plannen", weet Vandenbussche nog.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is