Franstalige campagne voor CD&V

Op 21 november 2012

350 Beerselaars ondertekenden onze oproep aan de CD&V-mandatarissen voor het respect voor de democratie en dus tegen het uitsluiten van de winnaar van de verkiezingen uit het Beersels bestuur. Opdat CD&V dus minstens het gesprek zou aangaan met de N-VA,  al was het maar uit fatsoen. De lokale CD&V lijkt de oproepen van de eigen kiezers en achterban echter achteloos naast zich neer te leggen.

Intussen verbazen heel wat mensen er zich over dat de Franstalige lijst in Beersel veel minder stemmen haalde voor de gemeenteraadsverkiezingen dan voor de provincieraadsverkiezingen. Een verschil van maar liefst 7 %. Bij welke partij kwamen die stemmen terecht?

Enkele klachten van Beerselaars zijn in dat opzicht veelzeggend. Na de verkiezingen meldde men ons een Franstalige brief (met ook wat Arabisch) waarin werd opgeroepen om CD&V te stemmen. Waarom? Om de N-VA af te stoppen. Én omdat er dan snel een islamitisch centrum zou kunnen komen in Lot... Ik voegde de bundel in bijlage. Niet onbelangrijk; er was ook een kopij van een groot artikel in  de Rondenboskrant bijgevoegd waarin de komst van het islamitisch centrum door de burgemeester verdedigd werd.  

Het schrijven leek uit te gaan van Franstalige moslims die in CD&V een grote bontgenoot zien. Enerzijds bevatte de brief een kopie van de architectplannen van het centrum. Anderzijds zijn ook verschillende grafieken toegevoegd die moeten aantonen dat alle moslims en Franstaligen voor CD&V moeten stemmen. Want anders zou de N-VA de burgemeester kunnen leveren.

Wat nog meer de wenkbrauwen doet fronsen is dat aan de bundel steeds een verkiezingsfolder was vastgeniet van Anny Casaer, de echtgenote van huidig burgemeester Hugo Casaer.

Werd de brief dan verstuurd door CD&V? Wie zal het zeggen? Vreemd is alleszins dat de initiatiefnemers over heel wat CD&V-folders beschikten om aan hun brieven te nieten want we kregen verschillende meldingen van de foldervooral van gezinnen van Marrokaanse afkomst).

Voor de duidelijkheid: voor de N-VA telt afkomst, ras of godsdienst niet. Wat wel telt is of iemand zich integreert, Nederlands leert, zich aanpast.

We roepen de initiatiefnemers van deze folder op om zich bekend te maken en met ons een open gesprek aan te gaan.

Mijn nummer van is 0496/27.57.81.

Wij hebben niets te verbergen. We hopen van iedereen hetzelfde.   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is