Enquête: Wij maken u burgemeester

Hieronder vindt u een korte enquête van een 30-tal vragen. Gelieve het meest toepasselijke antwoord aan te duiden en zo mogelijk opmerkingen en tips te formuleren. Hoe zou u het aanpakken, wat zou u veranderen?

Deel 1: Anonieme enquête
A. TEVREDENHEID GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN COMMUNICATIE
TevredenNeutraalNiet tevredenGeen mening
Administratief centrum/gemeentehuis (openingsuren, bediening…)
Dienstverlening en aanbod gemeentelijke bibliotheek
OCMW Beersel (bereikbaarheid, diensten.…)
Containerpark (openingsuren, service.…)
Gemeentelijke communicatie (website, Rondenboskrant…)
Inspraak in het bestuur van de gemeente
B. TEVREDENHEID GEMEENTELIJK BELEID
TevredenNeutraalNiet tevredenGeen mening
Verkeersveiligheid in de gemeente (algemeen)
Verkeersveiligheid in de schoolomgevingen
Aandacht voor voetgangers en fietsers
Wegenwerken (inclusief overlast e.d.)
Aanbod openbaar vervoer
Aanpak file last
TevredenNeutraalNiet tevredenGeen mening
Kinderopvang
Sport
Jeugd
Senioren
Lokale verenigingen
TevredenNeutraalNiet tevredenGeen mening
Is het gemeentelijk erfgoed voldoende toegankelijk en onderhouden?
Zijn er voldoende culturele manifestaties, toneel, concerten…?
Zijn er voldoende lokale handelaars?
Zijn er voldoende horecagelegenheden?
TevredenNeutraalNiet tevredenGeen mening
Wordt er voldoende aandacht besteed aan sluikstorten?
Worden de gemeentelijke plantsoenen voldoende onderhouden?
Zijn de begraafplaatsen voldoende onderhouden en toegankelijk?
Is er voldoende groene ruimte in onze gemeente?
Maakt de gemeente voldoende werk om wateroverlast te bestrijden?
TevredenNeutraalNiet tevredenGeen mening
Bent u tevreden over de veiligheid in onze gemeente?
Is er voldoende politie op straat?
Bent u voor het plaatsen van bewakingscamera’s in geval van overlast?
Is de politie in Beersel voldoende aanspreekbaar en toegankelijk?
TevredenNeutraalNiet tevredenGeen mening
Vindt u dat het Vlaamse karakter van Beersel voldoende bewaard blijft?
Vindt u dat de gemeente een goed integratiebeleid voert?
Doet de gemeente voldoende voor de vernederlandsing van het straatbeeld?
Vindt u dat onze sportclubs voldoende Nederlandstalig zijn?
Vindt u dat onze basisscholen lijden onder de aanwezigheid van een groot aantal anderstaligen?
Deel 2: Iedereen burgemeester

Als u zelf het budget van de gemeente mocht beheren, waar zou u dan in de komende 6 jaar het meeste middelen voor uittrekken? Rangschik a.u.b. volgende beleidsopties van belangrijk naar weinig belangrijk: 1= hoogste prioriteit, 10= laagste prioriteit.

12345678910
Bestrijding van zwerfvuil
Installeren van veiligheidscamera’s
Verbeteren voet- en fietspaden
Verbeteren gemeentelijke website en e-loket
Verbetering infrastructuur voor cultuur (zaal, muziekschool...)
Uitbreiding sportinfrastructuur
Gratis ophaling grof vuil en uitbreiding containerpark
Meer groen in de gemeente
Bijkomende subsidiëring verenigingen & buurtfeesten
Behoud Vlaams karakter van de gemeente
Verlaging gemeentelijke belastingen