Mobiliteit

Investeren in veilige fiets- en voetpaden is broodnodig. Waar geen ruimte is voor fietspaden worden fietsafbeeldingen op de grond geschilderd. Ze maken automobilisten bewust van fietsers en zetten aan tot snelheidsmatiging.

Verkeersdrempels moeten voertuigen doen vertragen, niet ze beschadigen! De veel te hoge verkeersdrempels worden vervangen door veilige exemplaren. 

 

We geven voorrang aan kindlinten: belangrijke plaatsen in de gemeente (scholen, sportpleinen…) worden met elkaar verbonden door een lint van veilige fietspaden.

 

Bij wegenwerken moet meer aandacht naar verkeersdoorstroming. Maximaal op één rijhelft werken zodat minstens in één rijrichting verkeer doorkan. Ook al verhoogt dat de kostprijs. De prijs van verkeersmiserie is dikwijls veel hoger. 

Inwoners en handelaars worden gebrieft over de werken o.a. via www.beersel.be. Een eenvormige omleidingsaanduiding voor winkels vermijdt het woud van pijlen in duizend vormen en kleuren.

Nieuws over dit onderwerp

Schoolomgeving Sint-Victor wordt veiliger

BEERSEL - Het gaat om een oud zeer. De Brusselsesteenweg in Alsemberg is notoir onveilig voor kwetsbare weggebruikers. Tussen het dorpscentrum en het Sint-Victorinstituut is er zelfs helemaal geen …