Marianne Testaert

Wat wil u verwezenlijkt zien in Beersel?

Ik verwacht meer inzet voor de jeugd – vooral steun aan de Chiro…(lokalen – problematiek rond de fuifzalen, speelterreinen)

Het verkeersbeleid in Beersel moet dringend onder de loep worden genomen.