Erwin Rosseel

Wat wil u verwezenlijkt zien in Beersel?

° Dat onze kinderen de kans krijgt in hun eigen gemeente te blijven wonen , in een écht betaalbare woning en dat hun kinderen naar een school in de buurt kunnen gaan …

° Ook kan er meer gedaan worden aan kinderopvang ( vooral creches)  .. als voorbeeld geef ik graag aan dat mijn dochter heel blij was een creche te hebben gevonden (wat niet evident bleek), terwijl ze nog maar net één maand in verwachting was …

° Nóg meer initiatieven uitwerken om ál onze inwoners met mekaar in contact te brengen…zodat ook de anderstaligen eindelijk gaan inzien en aanvaarden dat Beersel een ééntalige vlaamse gemeente is …door bv: nog meer evenementen te organiseren / ook  ‘t steunen van wijk-activiteiten- feesten, hoe klein ook. Beletten dat Beersel een slaapgemeente wordt...